Francuski dziennik Le Figaro opisuje chorobę prezydenta Polski w kontekście kryzysu politycznego, poświęcając temu jedną trzecią strony.
W Gazecie Wyborczej znajdziemy zaledwie wzmiankę na stronie szóstej, dotyczącą wirusa, który przywiódł głowę państwa do szpitala MSWiA.